29. јул 2020.

 

             Јавна набавка 2/20

 

                  Обавештење

   о поднетом захтеву за заштиту

                        права

 

           *                *               *

 

22. јул 2020.

 

              Јавна набавка 2/20

        Одлука о додели уговора

                    - набавка угља -

 

                               О д л у к а

 

               *            *           *              

 

9. јул 2020.

 

            Јавна набавка 4/20

 

     Набавка ужине за школску

             2020/2021. годину
                   ЈНМВ бр. 4/20

 

   Позив за подношење понуда

 

     Конкурсна документација

 

               *               *                *

 

8. јул 2020.

             

              Јавна набавка 3/20

 

          Набавка огревног дрвета

                    ЈНМВ бр. 3/20

 

      Позив за подношење понуда

 

        Конкурсна документација

 

             *               *               *

 

             Јавна набавка 2/20

 

                    Набавка угља

                   ЈНМВ бр. 2/20

 

      Позив за подношење понуда

 

       Конкурсна документација

 

           *                 *                 *

3. март 2020.

 

             Јавна набавка 1/20

 

       Одлука о додели уговора

         - Набавка електричне енергије -

    ОШ "Бранко Радичевић" - Поповац

 

                    О д л у к а

 

              *                *               *

13. фебруар 2020.

 

               Јавна набавка 1/20

               

   Позив за подношење понуда

 

    Конкурсна документација

 

           *               *               *

 

20. јануар 2020.

 

         Јавна набавка бр. 05/2019

 

          Одлука о додели уговора

        ОШ "Бранко Радичевић" - Поповац

   - извођење екскурзија и наставе у природи -

 

                              О д л у к а

 

             *              *               *

20. децембар 2019.

 

           Јавна набавка бр. 05/2019

 

          Измена конкурсне документације 3

 

      Продужење рока за подношење понуда 3

 

                  *                *                 *

 

20. децембар 2019.

 

           Јавна набавка бр. 05/2019

 

                   Додатна појашњења 2

 

           Измена конкурсне документације 2

 

      Продужење рока за подношење понуда 2

 

               *                     *                     *

 

20. децембар 2019.

 

           Јавна набавка бр. 05/2019

 

               Додатна појашњења

 

    Измена конкурсне документације

 

Продужење рока за подношење понуда

 

                  *                 *                  *

 

13. децембар 2019.

 

          Јавна набавка бр. 05/2019

      

             ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

          ОШ "Бранко Радичевић" - Поповац

    - извођење екскурзија и наставе у природи -

 

        Позив за подношење понуда

 

           Конкурсна документација

 

                *              *               *

    

11. март 2019.

 

                         Одлука

о измени уговора о јавној набавци

                     ЈНМВ 5/2018

 

   Израда пројектно техничке документације за

  измену и допуну пројекта енергетске санације

                  и реконструкције објеката 

          ОШ “ Бранко Радичевић” Поповац

у Поповцу, Буљану и Стубици, општина Параћин

 

                           О д л у к а

 

                 *                *                  *

 

21. фебруар 2019.

 

                      Одлука

    о додели уговора у поступку

                  ЈНМВ - 1/2019

        Јавна набавка мале вредности -

      НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

      ОШ „Бранко Радичевић“ Поповац

 

                        О д л у к а

 

                            *

                       Одлука

    о додели уговора у поступку

                  ЈНМВ - 2/2019

           Јавна набавка мале вредности

            ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – УГАЉ

        ОШ „Бранко Радичевић“ Поповац

 

                      О д л у к а

 

                                          *

                      Одлука

    о додели уговора у поступку

                  ЈНМВ - 3 /2019

           Јавна набавка мале вредности

    ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ОГРЕВНО ДРВО

                         ЈНМВ бр.03/19
         ОШ „Бранко Радичевић“ Поповац

 

                                О д л у к а

 

              *               *                *

 

7. фебруар 2019.

                

           Јавна набавка бр. 01/19

 

          Јавна набавка мале вредности -

      НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

      ОШ „Бранко Радичевић“ Поповац

 

      Позив за подношење понуда

 

        Конкурсна документација

 

          *                *                  *

 

         Јавна набавка бр. 02/19

 

           Јавна набавка мале вредности

             ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – УГАЉ

         ОШ „Бранко Радичевић“ Поповац

 

        Позив за подношење понуда

 

         Конкурсна документација

 

                *                *                  *

 

           Јавна набавка бр. 03/19

 

             Јавна набавка мале вредности

       ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ОГРЕВНО ДРВО

                           ЈНМВ бр.03/19
         ОШ „Бранко Радичевић“ Поповац

 

       Позив за подношење понуда

 

        Конкурсна документација

 

              *                *                *

 

18. октобар 2018.

 

                       Обавештење

 о закљученом уговору у поступку

                  ЈНМВ - 07/2018

 

   ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ИНВЕСТИЦИОНО

ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

- РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

       У ОШ “ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У ПОПОВЦУ

                 *             *              *

4. октобар 2018.

 

                         Одлука

       о додели уговора у поступку

                    ЈНМВ - 7/2018

 

     ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ИНВЕСТИЦИОНО

  ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

- РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

       У ОШ “ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У ПОПОВЦУ

 

                                   О д л у к а

 

              *                *                    *

 

27. септемнар 2018.

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
       У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

   у поступку јавне набавке мале вредности бр. 7/2018

 

     Одговори на постављена питања

 

            *               *              *

 

21.септембар 2018.

 

           Јавна набавка бр. 7/2018

 

   ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ИНВЕСТИЦИОНО

ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

- РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

       У ОШ “ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У ПОПОВЦУ

 

            ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

      Позив за подношење понуда

 

        Конкурсна документација

 

         *                     *                     *

 

20. септембар 2018.

Обавештење о обустави поступка

                  ЈНМВ 6/2018

 

             О б а в е ш т е њ е

 

           *                *                *

 

12. септембар 2018.

    Одлука о обустави поступка

                   ЈНМВ 6/2018

 

                     О д л у к а

 

                      *             *               *

6. септембар 2018.

 

                            Одлука

       о додели уговора у поступку

                    ЈНМВ - 5/2018

 

- ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

       ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОЈЕКТА ЕНЕРГЕТСКЕ

           САНАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКАТА

  ОШ “ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” ПОПОВАЦ У ПОПОВЦУ,
          БУЉАНУ И СТУБИЦИ, ОПШТИНА ПАРАЋИН

 

                                О д л у к а

 

            *                    *                     *

 

2. септембар 2018.

 

   ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
       У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

   у поступку јавне набавке мале вредности бр. 6/2018
 

   Одговори на постављена питања

 

        *                    *                      *

        

29. август 2018.

 

        ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

                  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

                            ЈНМВ бр. 5/2018

 

  - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

       ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОЈЕКТА ЕНЕРГЕТСКЕ

           САНАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКАТА

  ОШ “ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” ПОПОВАЦ У ПОПОВЦУ,
          БУЉАНУ И СТУБИЦИ, ОПШТИНА ПАРАЋИН

 

                        Обавештење

 

     Измена конкурсне документације

 

           *                       *                         *

 

27. август 2018.

 

              Јавна набавка бр. 6/2018

 

                           ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

         - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ

     ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА - РЕКОНСТРУКЦИЈА

                 ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У

         ОШ “ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У ПОПОВЦУ

                                     ЈНМВ 6/2018

 

        Позив за подношење понуда

 

          Конкурсна документација

 

            *                    *                     *

 

22. август 2018.

 

          Јавна набавка услуга бр. 05/18

 

     ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

        ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОЈЕКТА ЕНЕРГЕТСКЕ

           САНАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКАТА

              ОШ “ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” ПОПОВАЦ

                   У ПОПОВЦУ, БУЉАНУ И СТУБИЦИ,

                             ОПШТИНА ПАРАЋИН

 

        Позив за подношење понуда

 

          Конкурсна документација

 

            *                    *                   *

 

21. август 2018.

 

         ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

                  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

                            ЈНМВ бр. 4/2018

  - набавка ужине за школску 2018/2019. годину -
                  

                     Обавештење

 

   Измена конкурсне документације

 

           *                    *                    *

 

17. август 2018.

 

               Јавна набавка бр. 04/18

 

  ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 4/2018
 

                  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

  – набавка ужине за школску 2018/2019. годину -

 

         Позив за подношење понуда

 

           Конкурсна документација

 

            *                    *                    *

 

16. март 2018.

 

                Обавештење

о закљученом уговору у поступку

                  ЈНМВ - 02/2018

 

              Јавна набавка мале вредности

               ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – УГАЉ

                            ЈНМВ бр.02/18
        ОШ „Бранко Радичевић“ Поповац

                *                  *                  *                      

 

16. март 2018.

 

                   Обавештење

о закљученом уговору у поступку

                  ЈНМВ - 03/2018

 

         Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ОГРЕВНО ДРВО

                          ЈНМВ бр.03/18
     ОШ „Бранко Радичевић“ Поповац

 

           *                   *                      *     

 

14. март 2018.

 

                      Одлука

     о додели уговора у поступку

                  ЈНМВ - 03/2018

 

            Јавна набавка мале вредности

    ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ОГРЕВНО ДРВО

                          ЈНМВ бр.03/18
         ОШ „Бранко Радичевић“ Поповац

 

                         О д л у к а

 

       *                     *                        *

 

                        Одлука

     о додели уговора у поступку

                  ЈНМВ - 02/2018

 

           Јавна набавка мале вредности

            ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – УГАЉ

                         ЈНМВ бр.02/18
       ОШ „Бранко Радичевић“ Поповац

 

                       О д л у к а

 

         *                   *                    *

 

23. фебруар 2018.

 

           Јавна набавка бр. 03/18

 

             Јавна набавка мале вредности

       ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ОГРЕВНО ДРВО

                           ЈНМВ бр.03/18
         ОШ „Бранко Радичевић“ Поповац

 

      Позив за подношење понуда

 

        Конкурсна документација

 

          *                    *                    *

 

22. фебруар 2018.

 

           Јавна набавка бр. 02/18

 

             Јавна набавка мале вредности

               ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – УГАЉ

                         ЈНМВ бр.02/18
         ОШ „Бранко Радичевић“ Поповац

 

       Позив за подношење понуда

 

       Конкурсна документација

 

             *                        *                          *

 

20. фебруар 2018.

 

                        Одлука

     о додели уговора у поступку

                  ЈНМВ - 01/2018

 

           Јавна набавка мале вредности -

      НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

       ОШ „Бранко Радичевић“ Поповац

 

                   О Д Л У К А

 

               *                       *                         *

 

5. фебруар 2018.

 

            Јавна набавка бр. 01/18

 

              Јавна набавка мале вредности -

        НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

         ОШ „Бранко Радичевић“ Поповац

 

      Позив за подношење понуда

 

        Конкурсна документација

 

            *                *                *

 

3. октобар 2017.

 

                             ОДЛУКА

          о додели уговора у поступку

                      ЈНМВ - 09/2017

 

Инвестиционо одржавање зграде основног образовања -

          санација пода и кречење фискултурне сале

              ОШ „ Бранко Радичевић“ у Поповцу

 

               *                     *                      *

 

16. септембар 2017.

 

Измена конкурсне документације

                   - ЈНМВ бр. 09/2017 -

 

Инвестиционо одржавање зграде основног образовања -

          санација пода и кречење фискултурне сале

              ОШ „ Бранко Радичевић“ у Поповцу

 

 

                    ОБАВЕШТЕЊЕ

о продужетку рока за подношење понуда

 

     Измена конкурсне документације

 

          *                       *                      *

 

15. септембар 2017.

 

   ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
        У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

у поступку јавне набавке мале вредности бр. 09/2017

                *                       *                         *
 

13. септембар 2017.

 

      Измена конкурсне документације

                   - ЈНМВ бр. 09/2017 -

 

Инвестиционо одржавање зграде основног образовања -

          санација пода и кречење фискултурне сале

              ОШ „ Бранко Радичевић“ у Поповцу

 

                        ОБАВЕШТЕЊЕ

о продужетку рока за подношење понуда

 

      Измена конкурсне документације

 

                *                     *                    *

 

5. септембар 2017.

 

              Јавна набавка бр. 09/2017

 

Инвестиционо одржавање зграде основног образовања -

          санација пода и кречење фискултурне сале

 ОШ „ Бранко Радичевић“ у Поповцу - ЈНМВ бр. 9/2017

 

          Позив за подношење понуда

 

             Конкурсна документација

 

                      *                     *                      *

 

5. септембар 2017.

                

                          Одлука

       о додели уговора у поступку

                    ЈНМВ - 07/2017

 

               Набавка ужине за наручиоца

          ОШ „Бранко Радичевић“ Поповац

                за школску 2017/2018. годину

 

            *                     *                     *

29. август 2017.

 

 Измењена конкурсна документација

          - јавна набавка бр. 08/2017 -

 

                              ОБАВЕШТЕЊЕ

о продужетку рока за подношењу понуда

 

    Измена конкурсне документације

 

          *                    *                       *

 

27. август 2017.

 

           Јавна набавка бр. 08/2017

 

   РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ КОТЛАРНИЦЕ

                          НА ЧВРСТО ГОРИВО

                              ЈНМВ бр. 8/2017

 

    Позив за подношење понуда

 

     Конкурсна документација

 

          *                *               *

 

22. август 2017.

 

 

        Јавна набавка бр. 07/2017

 

                  Обавештење

 о продужетку рока за подношење понуда -

         ЈНМВ бр. 07/2017- набавка ужине

            за школску 2017/2018. годину

 

     Конкурсна документација

 

          *              *                *

 

15. август 2017.

 

      Јавна набавка бр. 07/2017

 

         Набавка ужине за наручиоца

   ОШ „Бранко Радичевић“ Поповац

        за школску 2017/2018. годину

 

   Позив за подношење понуда

 

     Конкурсна документација

 

         *                  *                 *

 

19. јул 2017.

 

       Јавна набавка бр. 06/2017

 

                               О Д Л У К А 

             О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ

        НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА

               *                 *                  *
 

10. јул 2017.

 

            Јавна набавка бр. 06/2017

 

Инвестиционо одржавање зграде основног образовања -

         санација пода и кречење фискултурне сале

ОШ „ Бранко Радичевић“ у Поповцу ЈНМВ бр. 6/2017

 

          Позив за подношење понуда

 

          Конкурсна документација

           *                     *                           *

 

3. јул 2017.

 

    Обавештење о закљученом уговору

    Инвестиционо одржавање зграде основног образовања

 у Поповцу - поправка бине и плафона у фискултурној сали

                                            ЈНМВ - 05/17

                   *                 *                   *

 

19. јун 2017.

 

      Одлука о додели уговора у поступку

                        ЈНМВ - 05/2017

      Инвестиционо одржавање зграде основног образовања

    у Поповцу - поправка бине и плафона у фискултурној сали

                        

                           О д л у к а

 

             *                    *                   *

 

9. јун 2017.

 

                  Измењена конкурсна

                       документација

 

               Јавна набавка бр. 05/2017

 

      

                   ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

               ОШ "Бранко Радичевић" - Поповац

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

         ЗГРАДЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА У ПОПОВЦУ –

   ПОПРАВКА БИНЕ И ПЛАФОНА У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ

 

                         Конкурсна документација

 

Обавештење о продужетку рока ЈНМВ 05/2017

 

             *                        *                            *

 

2. јун 2017.

 

              Јавна набавка бр. 05/2017

 

                    ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

               ОШ "Бранко Радичевић" - Поповац

 

 ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

          ЗГРАДЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА У ПОПОВЦУ –

   ПОПРАВКА БИНЕ И ПЛАФОНА У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ

 

             Позив за подношење понуда

 

               Конкурсна документација

 

                  *                   *                    *
 

1. април 2017.

 

Одлука о додели уговора у поступку

                  ЈНМВ - 04/2017

  - Израда пројеката енергетске ефикасности -

 

                             Одлука

 

                   *         *         *

 

17. март 2017.

 

       Измењена конкурсна

            документација

    

       Јавна набавка 04/2017

 

     ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

  ОШ "Бранко Радичевић" - Поповац

 

 Услуга израда пројеката енергетске

      ефикасности ЈНМВ 04/2017

 

  Конкурсна документација

 

 Обавештење о продужетку

   рока за израду пројекта

 

        - одговор на питање бр. 1

        - одговор на питање бр. 2 

        - одговор на питање бр. 3

        - одговор на питање бр. 4

 

         *              *             *

 

18. март 2017.

 

           Јавна набавка 04/2017

 

       ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

    ОШ "Бранко Радичевић" - Поповац

 

   Услуга израда пројеката енергетске

       ефикасности ЈНМВ 04/2017

 

  Позив за подношење понуда

 

    Конкурсна документација

 

          *            *             *

  

12. фебруар 2017.

 

  

           Јавна набавка 03/17

     

  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Огревно дрво
      ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

   ОШ "Бранко Радичевић" - Поповац

 

 Позив за подношење понуда

 

  Конкурсна документација

 

         *             *             *

 

12. фебруар 2017.

 

                 Јавна набавка 02/17

     

           ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Угаљ
       ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

    ОШ "Бранко Радичевић" - Поповац

 

 Позив за подношење понуда

 

   Конкурсна документација  

 

              *        *        *

 

12. фебруар 2017.

   

        Јавна набавка бр. 01/17

         Јавна набавка мале вредности 

 

Обавештење о продужењу рока

       за подношење понуда

 

    Конкурсна документације

 

                *           *           *

      

10. фебруар 2017.

 

            Јавна набавка бр. 01/17

         Јавна набавка мале вредности 

 

  Набавка електричне енергије

 

   Позив за подношење понуда

 

   Конкурсна документација

 

         *                *              *

 

7. октобар 2016.

 

        Јавна набавка бр. 5/2016

  Јавна набавка мале вредности

 

               ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА –

 ИЗГРАДЊА АНЕКСА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ
  ОШ „ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У ПОПОВЦУ

 

        Конкурсна документација

 

               *          *         *

 

12. септембар 2016.

  

             Јавна набавка број 4/2016

     Набавка ужине за школску 2016/2017. годину

                              ЈНМВ  бр. 4/2016

 

      Позив за подношење понуда

 

           Конкурсна документација

 

                *           *           *

 

23. јун 2016.

 

                 Јавна набавка 3/16

     

            ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Огревно дрво
                ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

             ОШ "Бранко Радичевић" - Поповац

 

                  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

                    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

                           *          *            *

 

16. јун 2016.

                             Јавна набавка 2/16

     

                   ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Угаљ
                ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

             ОШ "Бранко Радичевић" - Поповац

           
                  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

                    КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

                           *             *             *

 

10. децембар 2013.

 

                 Јавна набавка 9/13    

 

             Израда пројекта реконструкције

                 електричних инсталација у

           ОШ "Бранко Радичевић" - Поповац

                             Конкурсна документација

                                                       ***

                 Појашњење конкурсне документације

              за јавну набавку мале вредности - 9/13

 

 

24. новембар 2013.

 

                  Јавна набавка 8/13

 

        Вршење стручног надзора на поправци

        дела крова и плафона на објекту школе у

              издвојено одељењу у Шалудовцу,

             ОШ "Бранко Рдичевић" - Поповац

                  Конкурсна документација

 

                  Јавна набавка 7/13

 

        Вршење стручног надзора на замени

        постојеће столарије ПВЦ столаријом за

     један прозор у канцеларији рачуноводства,

          ОШ "Бранко Рдичевић" - Поповац

                  Конкурсна документација

 

17. новембар 2013.

 

                   Јавна набавка 6/13

 

        Вршење стручног надзора на конверзији

         котларнице за централно грејање школе

     са чврстог горива на природни гас (прва фаза)

              ОШ "Бранко Радичевић" Поповац

                         Конкурсна документација

 

10. новембар 2013.

 

                    Јавна набавка 5/13

 

        Поправка дела крова и плафона на објекту

        школе у издвојеном одељењу у Шалудовцу,

                     ОШ "Бранко Радичевић"

                    Конкурсна документација

 

                   Јавна набавка 4/13

 

        Замена постојеће столарије ПВЦ столаријом

        за један прозор у канцеларији рачуноводства 

                       ОШ "Бранко Радичевић"

                     Конкурсна документација

 

 

4. новембар 2013.

 

                     Јавна набавка

                           

     Конверзија котларнице за централно грејање

       школе са чврстог горива на природни гас

        Појашњење конкурсне документације

 

24. октобар 2013.

 

                          Јавна набавка

    Конверзија котларнице за централно грејање

       школе са чврстог горива на природни гас

                  Конкурсна документација